اطلاعیه ها
آخرین اخبار

در سال 1394 تاسیس شدفعاليت اين انجمن علمي و با رويكرد علمی، پژوهشی وفرهنگی مي باشد و هدف از تاسیس آن تحقق موارد زیر است:

 

        نهادینه ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان در زمینه های برق رشته های وابسته به آن/    شناسایی دانشجویان ممتاز، نخبه و خلاق و حمایت از ایده ها و طرح های انان در قالب برنامه های انجمن/استفاده از توان علمی، تخصصی، حرفه ای و اجتماعی دانشجویان در راستای تقویت و پیوند موسسه با مراکز و بخش های مختلف صنعتی  و اجرایی کشور در حوزه مهندسی برق و سایر رشته های وابسته/ آشنایی و آموزش  نرم افزار های مهندسی/  راه اندازی وب سایت و نشریه و انجام فعالیت های مشابه برابر مقررات دانشگاه .