اطلاعیه ها
آخرین اخبار

این انجمن در سال 1380 با هدف و محوریت بررسی‌های تاریخی و علومی شكل گرفته و به بررسی مسائل محتوایی و شكلی حوزه قرآن و حدیث پرداخته می‌شود و موضوعاتی نظیر تفسیر قرآن، روش‌های فهم قرآن، تاریخ قرآن و احادیث، روش‌های بررسی صحت اسناد روایات و ... سمنارهای علمی، نشست های تخصصی، کارگاههای آموزشی ، برگزاری اردوهای علمی، چاپ نشریه تخصصی انجمن و غیره از اهداف تاسیس و زمینه فعالیت انجمن است.