اطلاعیه ها
آخرین اخبار

تشکل انجمن اسلامی دانشگاه مازندران 

از سال 1389 در دانشگاه مشغول فعالیت می باشد 

دبیر انجمن اسلامی جناب آقای علی حیدری می باشد