اطلاعیه ها
آخرین اخبار

تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران  

در واحدهای برادران و خواهران  مشغول فعالیت می باشد 

مسئول بسیج دانشجویی جناب آقای ایمان فندرسکی می باشد