اطلاعیه ها
آخرین اخبار

 حوزه نشریات بی شک یکی از حوزه های مهم  هر سازمان و مجموعه ای می باشد 

دانشگاه مازندران  هم مثل همه مراکز علم و اندیشه و تفکر  نگاه ویژه ای به حوزه اندیشه و کتابت 

و فعالیت های حوزه نشریات داشته و دارد . در حال حاضر  بیش از 50 نشریه دانشجویی

در دانشگاه مازندران دارای مجوز فعالیت می باشند 

این نشریات در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی  مشغول فعالیت می باشند 

1-نشریه فرهنگ و اندیشه  2-نشریه دانشجویی پابرهنه 3-نشریه دانشجویی کهن بوم 4-نشریه دانشجویی نگین عرش 5-نشریه دانشجویی تاله